Koszt Księgi Wieczystej

Opłaty sądowe za wydanie odpisu z Księgi Wieczystej:

odpis zwykły Księgi Wieczystej – 30 zł

odpis zupełny Księgi Wieczystej – 60 zł.